Skip to content

Tsitsi Hedzi Dzamira Dzoga

May 16, 2012

1.
Tsitsi hedzi dzamira dzoga, Nezvirwadzo zvakamira zvoga, Nengoni dzakamira dzoga Pamuchinjikwa.

2.
Ishe waburuka kudenga, Akazova munhu kuvanhu, Akava diramhamba redu, Pamuchinjikwa.

3.
Rutendo rwedu rwomirepi? Kufunga kwedu kwomirepi? Norudo rwedu rwomirepi? Pamuchinjikwa.

4.
Tsaona ingaperi yose, Nemhaka dzose dzingaripwe; Zvakaipa zvinoregerwa; Pamuchinjikwa.

5.
Dzakaona ngirosi pasi, Dzakati gwanamwana pasi, Dzichiona mashura ayo! Pamuchinjikwa.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: