Skip to content

Mwari Muri Zuva Redu

May 16, 2012

1.
Mwari muri zuva redu Rinopenya pauzuru Asi mweya ungaone Paunozofamba napo.

2.
Mwari muri nhowo yedu Hatidzitye hondo dzedu Dzose dzinokundwa nemi Tigouya nokufara.

3.
Munotipa ngoni dzenyu, Munotipaw noutsveve; Munopa vanonamata Munopa Rukomborero.

4.
Rukomborero rukuru! Rukomborero rwedenga! Ruripo rwavanofunga, Kuti vanodiswa nemi.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: