Skip to content

Jerusarema Musha Wangu

May 16, 2012

Hymn 79
Tune 8.6.8.6.

1.
Jerusarema, musha wangu!
Musha wakanaka!
Kana ndapedza mabasa
Ndinenda kwauri.

2.
Ndichauona riniko,
Uyo musha wangu?
Une dzimba dzakanana,
Nokudya kutsvene.

3.
Hapasisina kuipa,
Hapana nenhamu
Ndinoramba ndichienda
Kumusha mutsvene.

4.
Ndingatye here kurwadza?
Ndigatize kufa?
Kwete, ndinenda Kenani,
Nyika yandinoda.

5.
Vaprofita, vadziidzisi,
Vakafira Jusu,
Varipo pamwe naKristu,
Neni ndichaenda.

6.
Jerusarema, musha wangu!
Wandinotsvakisa
Kana ndasvika kwauri
Ndichafara kwazvo.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: