Skip to content

Tine Chipo Chakakomba

May 15, 2012

1.
Tine chipo chakakomba Chatakapiwa iyesu Tachipiwa naJehovha Icho chipo chatinacho.

2.
Chakakomba ichi chipo, Kwavari vakachiwana; Vanochida kwazvo icho, Pamusoro pezvinhu zvose.

3.
Chinesimba icho chipo, Kwavari vakachiwana; Choupenyu icho chipo, Kwavari vakachigam’chira.

4.
Icho chipo ndiye Jesu Chatakapiwa iyesu; Uri chipo chakakomba, Kwavari vanomutenda.

5.
Tinomutenda Jehovha, Nacho chipo chikuru; Tinom’tenda Mwari oga, Nokutipa mwana wake

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: