Skip to content

Ndaona Rwizi Rwakanaka

May 14, 2012

1.
Ndaona rwizi rwakanaka, Rwakanaka, rwakanaka, Ndaona rwizi rwakanaka, Runoshambidza mwoyo.

CHORUS
O Rwizi rwaMwari! Ndogara pano, Ndoshamba zvese zvakaipa zvangu.

2.
Vatadzi vanoshamba umwo, Shamba umwo, shamba umwo, Vatadzi vanoshamba umwo, Vanochena kwazvo.

3.
‘Yo mbavha yakafara kwazvo, Fara kwazvo, fara kwazvo, ‘Yo mbavha yakafara kwazvo, Kuzoshambidzwa ndirwo.

4.
Maronda enyu ane simba, Ane simba, ane simba, Maronda enyu ane simba, Kundoporesa vese.

5.
Ndaona zvino urwo rwizi, Urwo rwizi, urwo rwizi, Ndaona zvino urwo rwizi, Ndazocheneswa ndirwo.

6.
Kudenga ndichaimba nemwi, Imba nemwi, imba nemwi, Kudenga ndichaimba nemwi, Ndwiyo dzerudo rwenyu.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: