Skip to content

Kwasara Makore

May 14, 2012

1.
Kwasara makore, Nenguva shomana, Tinoenda kunova navo, Vari kumakuva.

CHORUS
Mweya wangu Ishe, Ngaururamiswe; Ndishambidze pane ropa, Bisa zvakaipa.

2.
Kwasara mazuva, Atinawo isu; Shure kwezvo tichaenda, Kunomutongisi.

3.
Kwasara nenhamu, Dzatinogoona; Tinoenda pasine nhamu, Nyika yakanaka.

4.
Kwasara misodzi, Nezvo zvinorema; Tichaonana naBaba, Pasina kuchema.

5.
Kwasara masvondo, Mazuva matsvene; Tichamunamata Mwari, Kunedenga rake.

6.
Kwasara chinguva, Achauya Jesu, Wakambotifira kuti Tive neumambo.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: