Skip to content

Hatina Musha Panyika

May 13, 2012

1.
Hatina Musha Panyika
Hatifare kuva pano
Zvinofadza mweya yedu
Kutsvaga Musha unouya
Kutsvaga musha unouya

2.
Hatina musha panyika
Tinoda musha uri kure
Zita rawo iZion
Unopenya nguva dzose
Unopenya nguva dzose

3.
Musha une runyarararo
Vafambi vachazorora
Daindine mapapiro
Ndaiuya ndizorore
Ndaiuya ndizorore

4.
Mweya wangu chinyarara
Mwari anoziva nguva
Ndichaita kuda kwake
Iye wondipa zororo
Iye wondipa zororo.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: