Skip to content

Vazhinji Vanayo Nhaka

May 10, 2012

1.
Vazhinji vanayo nhaka Yavanozviinzwa nayo Vazhinji vanayo pfuma Vanozvifarisa nayo

2.
Handizvidze zvipo zvenyu Zvohu upenyu huripo Asi imi Ishe Jesu Muri nhaka yangu kwazvo

3.
Kunyange ndanga ndisina Zvinhu zvoruno rugaro Ndinemi muridzi wazvo Ndine zvinhu zvose nemi

4.
Kana mava wangu Jesu Ndakwana nezvinhu zvose Nezvi zviripo ndezvangu Nezvinouya ndezvangu

5.
Neino nyika ndeyangu Nairo denga nderangu Nahwo upenyu ndohwangu Nokunakirwa ndokwangu

6.
Hahupere uhwopenyu Huri nhaka yangu nemi Kunakirwa hakupere Kwandakawana kunemi

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: