Skip to content

Shona Hymn; Garai Neni Garai Neni

May 10, 2012

1.
Mwari Baba vangu, ndinoona vanhu
Vakasiya nzira yenyu, varivarasiki;
Garai neni, garai neni,
Nekusingaperi.

2.
Neupenyu hwangu, hwakatsonga kwazvo,
Asi ndinotenda kuti munogara neni;
Garai neni, garai neni,
Nekusingaperi.

3.
Pasi pano pese, ndinoonakuti,
Zviro zvese zvichapera, imwi munogara;
Garai neni, garai neni,
Nekusingaperi.

4.
Vanhu vanobarwa, ivo vanokura,
Asi kufa kuchauya, Baba garai neni;
Garai neni, garai neni,
Nekusingaperi.

5.Kuti ndichichema nematambudziko,
Achapera ndichafara, Baba, garai neni,
Garai neni, garai neni,
Nekusingaperi.

Advertisements

From → spiritual

One Comment
  1. AFM international ministries.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: